مدیریت................ info@nanootec.com

فروش خانگی.............. home@nanootec.com

فروش رستورانی........... res@nanootec.com

تلفن ها:
02177182202

موبایل های پشتیبانی:
09023382420
09023382421

سرویس پیام کوتاه: 10002177182202

شماره فاکس: 02177182202

نشانی ایمیل فروش: sale@nanootec.com

نشانی ایمیل گارانتی: support@nanootec.com

اینستاگرام_رستورانی: @r1nanootec

اینستاگرام_خانگی: @nanootec

تلگرام_رستورانی: @r1nanootec

تلگرام خانگی: @nanootec