1. بررسی راحتی مصرف مبل

آیا تاکنون دقت کرده اید که بعضی مبلها به شکلی بی قاعده و بدون توجه به ارگونومی و اندام انسان ساخته   می شوند؟ به گونه ای که وقتی بر روی آنها می نشینید احساس می کنید به بیرون مبل رانده می شوید و شخص استفاده کننده از این مبل نه تنها راحتی حس نمی کند بلکه دایما در حالت مقاومت کردن در مقابل پس زدن اعضای بدن خود از مبل است! مثلا به علت انتخاب زاویه مناسب برای دسته یا دست انداز مبل، در موقع استفاده از آرنج دست شما با تکیه بر دست انداز به خارج سریده  می شود و یا زانوان شما به علت بدی اندازه و ارتفاع نشیمن در داخل شکم جمع می شود و یا پاهای شما به زمین نمی رسد و به طور کلی مبل به علت بد ساخته شدن و عدم رعایت ترکیب بندی اندام انسان اصلا برای استفاده مناسب و راحت نیست.

بنابر این در هنگام انتخاب مبل قبل از خرید حتما روی مبل نشسته و راحتی آنرا آزمایش کنید. این مسئله موقعی قابل اندازه گیری دقیق تر است که چندین مبل مختلف را آزمایش کرده باشید.

راحتی مبل و دکوراسیون بایستی هماهنگ و متناسب با محل نوع کار با آن باشد. مثلا مبلمان و دکوراسیون اطاق کودک نباید زوایای تیز داشته باشد. تا او از آسیب دیدگی ناشی از تحرک و کنجکاوی مصون بماند و مواد بکار برده شده نیز نباید سلامتی کودکتان را به خطر بیاندازد. موواردی مانند نوع پوشش سطح و یا مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مبلمان اتاق کودک اهمیت دارد.

راحتی مبلمان و کابینت آشپزخانه بایستی راحتی دسترسی به وسایل آشپزخانه را از هر نظر برای خانم خانه تامین کند و باید وسایل مورد نیاز آشپزخانه شما را در خود جای دهد.نباید کابینتی انتخاب کنید که قفسه بالای آن بلند تر از قد شما باشد و به علت ثابت بودن در تکنیک  ساخت و یا یراق آلات استفاده شده در آن نتوانید جابه جا کنید و خانم خانه برای دسترسی به آن مجبور به استفاده از چهار پایه مخصوص باشد و خطر افتادن او را تهدید کند.

درخرید مبلمان اداری باید راحتی مسایل خاص پرسنل وارباب رجوع را در استفاده از آنها رعایت کنید . مثلا در موقع انتخاب میز منشی اداره توجه به پهنای استاندارد میز و جایگاه مناسب برای کامپیوتر ، تلفن و غیرهلازم است تا راحتی استفاده ازآنها بهروری بیشتر از زمان کاری و امکانات را بوجود آورد.

قبل از خرید مبلمان برای رعایت پارامتر راحتی مبل درموقع استفاده ،لازم است چند کاتالوگ مبلمان متناسب با نیاز خود رابررسی کنید وحتی الامکان بامصرف کننده آن مبلمانو دکوراسیون که ممکن است اعضای خانواده ویا همکاران اداری شما باشند مشورت کنید و علایق وموارد تذکر آنها را در رعایت مسایل راحتی مد نظر قرار دهید و از صاحبنظران و متخصصان امر نیز کمک بگیرید.

پلان یا نقشه محل مورد استفاده مبلمان رادر نظر داشته باشید تا حجم و اندازه های مبل و دکوراسیون انتخابی شما متناسب با محل کاربرد آن باشد و راحتی لازم را بوجود آورد. واگر نه چه بسا مبلی که از هر نظر مناسب انتخاب شد، ولی به علت هماهنگ نبودن با وضعیت محیط مصرف باعث ناراحتی شدید می شود و در کوتاهترین زمان مجبور به تعویض آن خواهید شد.

دقت کنید:درکشورهای پیشرفته و اغلب کشورهایی که مسئله موفقیت اقتصادی برای آنها حیاتی است اکثریت قریب به اتفاق وسایل  و مواد و ابزار مورد نیاز زندگی خود رااستاندارد کرده اند و تمام اندازه های مورد استفاده آنهادر ارتباط با یکدیگر ساخته می شود.مثلا اندازه های اطاقهای ساختمان متناسب با نورگیرپنجره است و ساخت در و پنجره با اندازه های استاندارداطاقها و ساختمان هماهنگ شده و قفسه بندی و مبلمان دارای اندازه های استاندارد خاص در ارتباط با بقیه اندازه هاست.لذا انتخاب مبل و دکوراسیون برای آنها راحت تر از کشورما اتفاق می افتد، چون در کشور ما متاسفانه بسیاری از وسایل و موارد مورد نیاز زندگی هنوز استاندارد نشده به همین دلیل دقت شما در خرید و لذا مشورت شما با متخصصان امر خیلی ضروری خواهد بود.

لازم نیست خودتان بروشورهای متعدد و کاتالوگهای معرفی اجناس را در منزل یا محل کار داشته باشید، بلکه این وظیفه فروشنده است لذا در موقع خرید کاتالوگهای تولیدات و اندازه های مبلمان و دکوراسیون را مطالبه منید و با مشخصات و اندازه های مصرف و شرایط خود تطبیق دهید ا راحتی شما حفظ شود.

 1. بررسی راحتی مصرف مبل

آیا تاکنون دقت کرده اید که بعضی مبلها به شکلی بی قاعده و بدون توجه به ارگونومی و اندام انسان ساخته   می شوند؟ به گونه ای که وقتی بر روی آنها می نشینید احساس می کنید به بیرون مبل رانده می شوید و شخص استفاده کننده از این مبل نه تنها راحتی حس نمی کند بلکه دایما در حالت مقاومت کردن در مقابل پس زدن اعضای بدن خود از مبل است! مثلا به علت انتخاب زاویه مناسب برای دسته یا دست انداز مبل، در موقع استفاده از آرنج دست شما با تکیه بر دست انداز به خارج سریده  می شود و یا زانوان شما به علت بدی اندازه و ارتفاع نشیمن در داخل شکم جمع می شود و یا پاهای شما به زمین نمی رسد و به طور کلی مبل به علت بد ساخته شدن و عدم رعایت ترکیب بندی اندام انسان اصلا برای استفاده مناسب و راحت نیست.

بنابر این در هنگام انتخاب مبل قبل از خرید حتما روی مبل نشسته و راحتی آنرا آزمایش کنید. این مسئله موقعی قابل اندازه گیری دقیق تر است که چندین مبل مختلف را آزمایش کرده باشید.

راحتی مبل و دکوراسیون بایستی هماهنگ و متناسب با محل نوع کار با آن باشد. مثلا مبلمان و دکوراسیون اطاق کودک نباید زوایای تیز داشته باشد. تا او از آسیب دیدگی ناشی از تحرک و کنجکاوی مصون بماند و مواد بکار برده شده نیز نباید سلامتی کودکتان را به خطر بیاندازد. موواردی مانند نوع پوشش سطح و یا مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مبلمان اتاق کودک اهمیت دارد.

راحتی مبلمان و کابینت آشپزخانه بایستی راحتی دسترسی به وسایل آشپزخانه را از هر نظر برای خانم خانه تامین کند و باید وسایل مورد نیاز آشپزخانه شما را در خود جای دهد.نباید کابینتی انتخاب کنید که قفسه بالای آن بلند تر از قد شما باشد و به علت ثابت بودن در تکنیک  ساخت و یا یراق آلات استفاده شده در آن نتوانید جابه جا کنید و خانم خانه برای دسترسی به آن مجبور به استفاده از چهار پایه مخصوص باشد و خطر افتادن او را تهدید کند.

درخرید مبلمان اداری باید راحتی مسایل خاص پرسنل وارباب رجوع را در استفاده از آنها رعایت کنید . مثلا در موقع انتخاب میز منشی اداره توجه به پهنای استاندارد میز و جایگاه مناسب برای کامپیوتر ، تلفن و غیرهلازم است تا راحتی استفاده ازآنها بهروری بیشتر از زمان کاری و امکانات را بوجود آورد.

قبل از خرید مبلمان برای رعایت پارامتر راحتی مبل درموقع استفاده ،لازم است چند کاتالوگ مبلمان متناسب با نیاز خود رابررسی کنید وحتی الامکان بامصرف کننده آن مبلمانو دکوراسیون که ممکن است اعضای خانواده ویا همکاران اداری شما باشند مشورت کنید و علایق وموارد تذکر آنها را در رعایت مسایل راحتی مد نظر قرار دهید و از صاحبنظران و متخصصان امر نیز کمک بگیرید.

پلان یا نقشه محل مورد استفاده مبلمان رادر نظر داشته باشید تا حجم و اندازه های مبل و دکوراسیون انتخابی شما متناسب با محل کاربرد آن باشد و راحتی لازم را بوجود آورد. واگر نه چه بسا مبلی که از هر نظر مناسب انتخاب شد، ولی به علت هماهنگ نبودن با وضعیت محیط مصرف باعث ناراحتی شدید می شود و در کوتاهترین زمان مجبور به تعویض آن خواهید شد.

دقت کنید:درکشورهای پیشرفته و اغلب کشورهایی که مسئله موفقیت اقتصادی برای آنها حیاتی است اکثریت قریب به اتفاق وسایل  و مواد و ابزار مورد نیاز زندگی خود رااستاندارد کرده اند و تمام اندازه های مورد استفاده آنهادر ارتباط با یکدیگر ساخته می شود.مثلا اندازه های اطاقهای ساختمان متناسب با نورگیرپنجره است و ساخت در و پنجره با اندازه های استاندارداطاقها و ساختمان هماهنگ شده و قفسه بندی و مبلمان دارای اندازه های استاندارد خاص در ارتباط با بقیه اندازه هاست.لذا انتخاب مبل و دکوراسیون برای آنها راحت تر از کشورما اتفاق می افتد، چون در کشور ما متاسفانه بسیاری از وسایل و موارد مورد نیاز زندگی هنوز استاندارد نشده به همین دلیل دقت شما در خرید و لذا مشورت شما با متخصصان امر خیلی ضروری خواهد بود.

لازم نیست خودتان بروشورهای متعدد و کاتالوگهای معرفی اجناس را در منزل یا محل کار داشته باشید، بلکه این وظیفه فروشنده است لذا در موقع خرید کاتالوگهای تولیدات و اندازه های مبلمان و دکوراسیون را مطالبه منید و با مشخصات و اندازه های مصرف و شرایط خود تطبیق دهید ا راحتی شما حفظ شود.

با توجه به پلان و ابعاد محل مصرف مبلمان و دکوراسیون انتخاب نمایید. هماهنگی پلان اطاق با مبلمان اطاق خواب قبل از خرید انجام شود.

با توجه به پلان و ابعاد محل مصرف مبلمان و دکوراسیون انتخاب نمایید. هماهنگی پلان اطاق با مبلمان اطاق خواب قبل از خرید انجام شود.

Similar Posts

29 Comments

 1. I do agree with all the ideas you have offered for your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 2. Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid transparent idea

 3. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually understand what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally talk over with my web site =). We can have a hyperlink alternate contract among us

 4. Hi there, I found your website via Google while searching for a similar topic, your website got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked to my favourites|added to bookmarks.

 5. Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to give something again and aid others like you helped me.

 6. obviously like your website however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will definitely come back again.

 7. naturally like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 8. Woah this weblog is excellent i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You recognize, a lot of individuals are looking around for this info, you could aid them greatly.

 9. I like the valuable info you provide on your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m relatively sure I will be told plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 10. hello there and thanks to your information ? I have certainly picked up something new from proper here. I did on the other hand expertise several technical points the use of this site, since I experienced to reload the web site a lot of occasions previous to I could get it to load correctly. I have been pondering in case your web hosting is OK? Now not that I am complaining, but slow loading circumstances instances will very frequently impact your placement in google and can injury your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am including this RSS to my e-mail and can glance out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 11. Hi, i feel that i noticed you visited my blog thus i got here to return the want?.I’m attempting to in finding issues to improve my website!I suppose its good enough to make use of some of your ideas!!

 12. You really make it seem really easy along with your presentation but I find this topic to be really something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very vast for me. I’m having a look ahead to your subsequent submit, I will try to get the hold of it!

 13. You actually make it seem so easy along with your presentation however I find this topic to be really one thing which I think I might never understand. It seems too complicated and extremely large for me. I’m taking a look ahead to your subsequent publish, I’ll try to get the cling of it!

 14. I’m not positive the place you’re getting your information, however good topic. I needs to spend a while finding out more or working out more. Thank you for fantastic information I was searching for this info for my mission.

 15. It is in point of fact a great and helpful piece of info. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 16. Hi, i feel that i saw you visited my weblog thus i came to go back the want?.I am trying to in finding issues to improve my site!I suppose its adequate to make use of some of your ideas!!

 17. Hi there, simply changed into alert to your weblog thru Google, and located that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will probably be benefited from your writing. Cheers!

 18. Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly loved browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I am hoping you write once more very soon!

 19. Howdy very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?I’m happy to find numerous helpful info here in the publish, we’d like work out more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 20. Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great post.

 21. I will right away grasp your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 22. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this submit and if I may I wish to counsel you some attention-grabbing things or tips. Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I want to read more things about it!

 23. It is truly a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 24. Wow, superb blog structure! How long have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The total glance of your site is wonderful, let alone the content material!

 25. I just could not leave your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply on your guests? Is going to be again incessantly to inspect new posts

 26. Hi, i believe that i saw you visited my web site so i came to return the desire?.I am trying to to find things to enhance my site!I guess its good enough to make use of a few of your ideas!!

 27. I do accept as true with all the ideas you’ve introduced on your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. Could you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 28. I think that is among the most important information for me. And i’m glad studying your article. However should remark on some general issues, The web site taste is great, the articles is truly excellent : D. Good job, cheers

 29. I don’t even know the way I stopped up here, but I assumed this post used to be great. I do not recognise who you’re but definitely you’re going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *