انتخاب مبلمان معرق کاری شده

معرق عبارت است از تهیه تکیه های چوبی بصورت لایه های نازک که بصورت تزئینی طبق طرحهای از قبل کشیده شده آماده و هم سطح کنار یکدیگر چیده می شود که اشکال و مناظر بدیعی را بوجود می آورد.

انواع معرق چوب ،به دو گروه اصلی(معرق روی چوب ومعرق داخل چوب)تقسیم می شوند. مهمترین شیوه های معرق روی چوب شامل :رویه کوبی،جایگزینی،زمینه چوب،روکشی،نازک کاری هستندکه بصورت لایه های نازک ۱تا۳میلیمتری مواد چوب ،فلزی،استخوان و عاج صدف تهیه و فرم داده می شود و روی صفحه زیرکار،کنار هم طبق طرح که اقتباس از طبیعت محیط اطراف است نصب می شود.

معرق داخل چوب به نحوی است که قطعات لایه ای تهیه شده در داخل محلهای کنده کاری شده در سطح صفحه چوبی زمینه جایگزین می شود و تشکیل نقش طراحی شده را می دهد.

بهترین نوع معرق که استحکام زیادی نیز دارد معرق زمینه چوب با استفاده از لایه ها به ضخامت ۳ میلیمتر است.کاربرد این معرق در مبلمان بیشتر برای قسمتهایی از مبل و دکوراسیون می باشد که بصورت صفحه ای است. مانند صفحه میز و پایه دیواری های حایل چوبی.

صفحات معرق از نظر زمینه به انواع معرق زمینه رنگ،معرق زمینه چوب ورنگ،معرق زمینه خاتم و ازنظر شکل به معرق سطح،معرق نیمه برجسته،معرقتمامبرجسته تقسیم می شوند.

درموقع خرید مبلمان و دکوراسیون که در آن معرق بکاربرده شده،دقت کنید که کلاف مبل مرغوبیت لازم رابراساس آنچه قبلاگفته شد،داشته باشد وعلاوه بر آن مرغوبیت معرق را بصورت زیر کنترل کنید:

۱-قطعات معرق به اندازه طرح واشکال مندرج درمتن صفحه کار،دقیقا بریده شده باشد.

۲-کنار لبه های هر قطعه باید صاف وبدون دندانه یا تراشه باشد.

۳-کلیه قطعات به یکدیگر کاملا درز شده و فضای خالی بین آنها باقی نمانده باشد.

۴-رنگ زده شده به معرق بایستی به طور یکنواخت پخش شده و همه قسمتها همرنگ باشد.

۵-پرداخت سطوح معرق و پوشش رنگی آن کاملا مسطح بوده و موجی نداشته باشد.

۶-از رنگ و خطوط و نقش الیاف چوب هنرمندانه در جهت تشکیل شکل طرح استفاده شده باشد.

۷-در متن معرق از بتونه های همرنگی برای تعمیر خرابی قطعات استفاده نشده باشد.

۸-ضخامت رنگ پوششی بعدی کافی باشد و بوسیله نوار چسب از روی سطح جدا نشود.

Similar Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *