Bed moving sides

تخت کودک:

طبق اسناد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تختهایی که طول داخلی آنها بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر می باشند شامل تخت کودک می شوند.

زمانی که از فراورده های چوبی در ساخت تخت کودک استفاده می شود توجه به عدم وجود تیزی لبه های باز و بر آمدگی های ایجاد شده در طراحی تخت ضروری می باشد.

اجزای کوچک مثل لوله ها(حفاظ ها) و دستگیره ها باید فاقد هرگونه لبه های تیز و ناصاف باشند.

مکانیزم استفاده شده کنترل کناره های متحرک تخت باید هنگامی که بالا برده می شود به طور خودکار عمل کند و مطابق یکی از موارد زیر باشد:

دو وسیله بست که به فاصله حداقل ۸۵۰ میلیمتر و حداکثر ۱۳۵۰ میلیمتراز یکدیگر قرار گرفته و بطور همزمان عمل کند یا سیستمی که عملکرد آن احتیاج به دو عمل مجزا اما همزمان روی اصول مختلف دارد یا سیستمی که عملکرد آن احتیاج به دو عمل پی در پی اصول مختلف دارد طوریکه عمل دومی وابسته به عمل اول که انجام شده و باقی مانده است،می باشد.

تخت با کناره های متحرک(حفاظ تخت)باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که در طول استفاده خطراتی از قبیل بریدگی،قیچی شدن و یا گیر کردن اعضای بدن و لباس کودک وجود نداشته باشد.

به صورت اختصار موارد زیر در طراحی تخت کودک باید مد نظر قرار گیرد:

-حداکثر فاصله ی تشک تا لبه های کناری ۲۵میلیمتر باشد.

-فواصل بین میله های حفاظ تخت ۶۰ میلیمتر باشد.

-در بالاترین قرارگیری کف تخت حداقل فاصله ی کف تخت تا لبه های کناری تخت ۳۰۰ میلیمتر و در پایین ترین حالت قرار گیری کف تخت حداقل فاصله ی کف تخت تا لبه های کناری تخت ۶۰۰ میلیمتر باشد.

Similar Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *