امراض چوب

سوسکهای چوبخوار:این حشرات هم به چوبهای خشک و هم به چوبهای مرطوب حمله می کنند و با تخم ریزی روی محلهای فاقد رنگ آمیزی چوب(سطح طبیعی چوب)از سلولز تغذیه کرده و لاروهای آنها دالانهای به قطر ۱/۵ تا ۲ میلیمتر در داخل چوب ایجاد می کنند.وجود این سوسکها علاوه بر ایجاد طدا در چوب استفاده شده در انواع مبلمان که ناشی از خوردن چوب می باشد،مقاومت مکانیکی چوب را کاهش می دهند.لذا در موقع خرید مبلمان و دکوراسیون باید دقت کنید تمام نقاط زیر و روی مبل رنگ شده باشد(سطوح قابل دید با رنگهای اصلی و سطوح زیرین حداقل با رنگ آستری)

دقت کنید کارخانه های سازنده مبلمان که می خواهند از هر جهت خیال مشتری خود را در مورد امراض چوب راحت کنند چوب های خود را قبل از مصرف با مواد شیمیایی حفاظت کننده مانند پنتاکرور فرم یا سلکور و….. به طرق مختلف اشباع می کننده و چنانچه دقت شما در خرید مبل باعث شود تولیدکنندگان کشور ما هم به مسئله اشباح چوب روی بیاورند باعث شکر نعمت الهی در تولید مبلمان خواهند شد و بدینوسیله دوام فراورده ها و مبلمان های ساخته شده چوبی را چند برابر خواهند کرد و غیر مستقیم از قطع بی رویه جنگلها نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۲-معایب چوب: علاوه بر امراض گفته شده قبلی، چوبهای بکاربرده شده در ساخت مبلمان و دکوراسیون،ممکن است معایبی ناشی از عوامل رشد در جنگل ویا خشک کردن چوب به صورت نامطلوب و بدانبار کردن و حتی بعضی مسائل طبیعی داشته باشند که متخصصان فن صنایع چوب ومهندسان مبلمان و دکوراسیون درموقع تولید فراوردهای چوبی باید باتوجه به این امراض و معایب ،چوب رامتناسب نوع تولید انتخاب کرده و به نحوی صحیح نگهداری و خشک کنند. برای حرکت در راستای تولید بهتر، لازم است شما مشتریان عزیز تمام جوانب رابتوانند کنترل کنید و یا مسئولان رامجبوربه ارائه ضمانت در قبال کیفیت تولیدات کنید.برای ضمانت اجرایی، چندمورد از معایب اصلی چوب رانیز بصورت زیر بیان می کنیم.

Similar Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *