ترکهای سطحی:چنانچه صنعتگران صندلی های صندلی های چوبی را سریع خشک نمایندو به مسائل دقیق مهندسی خشک کردن صندلی های صندلی های چوبی توجه نکنند و رطوبت نسبی محیط اطراف صندلی های صندلی های چوبی افت ناگهانی کند ویاسطح صندلی های صندلی های چوبی خیلی سریعتر از مغز صندلی های صندلی های چوبی خشک شود،ترک های ریز در صندلی های صندلی های چوبی بوجود می آید که باعث شکستگی و تریدگی اشعه های صندلی های صندلی های چوبیی و مقاومت مکانیکی صندلی های صندلی های چوبی راکم می کند.

۲-۲-گره ها:این عیب ناشی از برش شاخه های درخت و اثر باقی مانده انتهای شاخه درصندلی های صندلی های چوبی درخت است و اغلب بصورت دایره یا بیضی باقطره های کوچک و بزرگ(حدود۱تا۵ سانتیمتر)بارنگ متناوب و الیاف متناوب با بقیه قسمتها در صندلی های صندلی های چوبی دیده می شود.

گره ها اگر به صورتی باشند که از محت خود در صندلی های صندلی های چوبی خارج شوند گره مرده واگر با الیاف صندلی های صندلی های چوبی در گیر بوده و قابل خارج شدن از صندلی های صندلی های چوبی نباشند ،گره زنده نامیده می شود. به هر ترتیب وجود آنهادر صندلی های صندلی های چوبی از مقاومت مکانیکی صندلی های صندلی های چوبی می کاهد. اگر چه ممکن است گره ها در بعضی موارد زیبایی نسبی در سطح صندلی های صندلی های چوبی ایجاد نمایند ،لذا در موقع انتخاب مبل علاوه بر کنترل راحتی، رنگ و سلامت صندلی های صندلی های چوبی و. . . به وجودگره درصندلی های صندلی های چوبی نیز توجه داشته باشید و بدانید که صندلی های صندلی های چوبی مرغوب باید فاقد گره باشد.

۳-۲-پیچیدگی الیاف:درخت در موقع رشد به علت تاثیر بادهای شدید و طولانی مدت که به سرشاخه های آن                         (تاج درخت)ودر یک جهت مشخص برخورده داشته باشد،حول محور تنه خود نیروی گردشی به یک جهت را تحمل می کند.در آن جهت ،الیاف صندلی های صندلی های چوبی حول محور تنه رشد می کند واین مسئله باعث پیچیدگی الیاف می شود. صندلی های صندلی های چوبیهای چنین درختانی مناسب مبلمان نیست ،چون قطعاتآماده شده برای ساخت مبل بعد ازمصرف نیز دچار همکشیدگی الیاف می شود و از حالت طبیعی خارج شده ،کج و معوج می شوند.به همین دلیل گاهی می بینید حتی پایه های مبل خراطی شده نیز دچار کج شدگی از جهات مختلف (معوج شدن) می شوند. لذا در موقع خرید مبل دقت کنید که قطعات مبل کاملا و بطور موزون فرم داده شده باشدو از فروشنده تضمین بگیرید که بعداز حمل مبل به محل مصرف و قرارگرفتن مبل در محیط مصرف تغییر شکل ندهد و مبل از شرایط استاندارد در انتخاب مواد نیز بهره مند باشد

Similar Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *