سبک های مبلمان شامل:
الف :سبک ایرانی بااستفاده از هنر خراطی
ب : سبک گوتیک
ج : سبک رنسانسDie Renaissance
د: سبکهای جدید آنتیک با تذهیب کاری و منبت کاری
و: سبک روروکو Der RokokoStill که در فرانسه به نام سبک لوئی پانزدهم نامیده می شود.
ه: سبک باروک DerBarockstilکه سبک مبل خمیده و قوسدار منبت کاری با گل و برگ طبیعی و پایه های پیچ می باشد.
ز: سبک مبلهای شیندال Shippemdaleکه در انگلستان معروف شد.
ح: سبک امپراطوری گه در آلمان به نام سبک کلاسیک نو NewKlassizismos، باداشتن مبلهایی با کلافهاو سطوح بیضی شناخته می شود.
ط: سبک امپیر
ی: سبک لوئی(سبک گیسو)
ک: سبک امپراطوری فرانسه
ل: سبک بیدرمایر(بافرمهای ساده و بی پیرایه)
۲-۵- اتتخاب سرویس مبلمان متناسب بافضای مصرف
در موقع خرید مبلمان ملاحظه خواهید کرد که فروشنده اصطلاح سرویس مبل را می برد که محدوده تعداد مبل و نوع مبلها در آن اصطلاح متفاوت است.شما لازم است تعاریف مختلف سرویسهای مبل راجداگانه بشناسید تا بتوانید متناسب باطرح چیدمان و فضای مصرف مبلمان خود خرید نمائید.
۱-یک سرویس مبل پذیرایی شامل یک کاناپه سه نفره و چهار مبل یکنفره و یک میز جتوی مبل است.
۲-یک سرویس مبل پذیرایی شامل یک کاناپه سه نفره ویک کاناپه دو نفره ودو مبل یک نفره و یک میز جلواست.
۳-یک سرویس مبل پذیرهیی می تواند از یک سرویس ردیف ۱یا۲ ویک میز نهارخوری با۸عددصندلی نهارخوری تشکیل شده باشد.
۴-یک سرویس مبل پذیرایی می تواند از یک سرویس ردیف ۱یا۲ویک میز نهار خوری با ۱۲عدد صندلی نهارخوری تشکیل شده باشد.
۵- یک سرویس مبل پذیرایی می تواند از یک سرویس ردیف۱تا۵ ودومیزعسلی تشکیل شده باشد.
۶-یک سرویس مبل پذیرایی می تواند از یک سرویس ردیف ۱تا۵ ودومیزعسلی ودومیزکنارمبل سفارشی نیز تشکیل شده باشد.

Similar Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *